2017 - Prof Harold Linnartz and Laboratory for Astrophysics

Go to content

Main menu:

2017

Teaching
'Planetenstelsels' 2017. 

Dit college behandelt de vorming van planeten, gaat in detail in op de planeten in ons eigen Zonnestelsel en behandelt planeten rond andere sterren, exo-planeten. 

Het college bestaat uit acht hoor-colleges en een vergelijkbaar aantal werkcolleges - assistenten:  Vincent Kofman HL502 / kofman@strw.leidenuniv.nl, Steven Bos / stevenbos@strw.leidenuniv.nl en Joey Braspenning / braspenning@strw.leidenuniv.nl - die zijn gericht op de toepassing van de collegestof. Er zijn twee reguliere werkcolleges waarbij tentamen opgaves worden geoefend. De overige werkcolleges omvatten programmeer (Python) opdrachten, bv. om planeet banen te berekenen en de detectie van exoplaneten te simuleren. Python is een in de astronomie veel gebruikte programmeertaal voor het uitvoeren van eenvoudige berekeningen en zichtbaar maken van de gegevens. 

Het college staat hieronder online en wordt wekelijks geupdated. Belangrijke informatie (bv. de uitslag van het tentamen) wordt ook via deze site gecommuniceerd.
Het tentamen kan vanaf woensdag 14.06.2017 en het hertentamen vanaf vrijdag 30.06.2017 worden ingezien in het Educatief Centrum Sterrenkunde. 

Datum09.00-10.45Inhoud15.45-17.30Omschrijving en Inleverdatum
06.02Hoorcollege 1
pdf-hc1
ppt-hc1
Logistiek en warming-up (09.00-10.00 uur)
1 Computer Practicum 
Opdracht 1

13.02Hoorcollege 2
pdf-hc2
ppt-hc2
Vorming van planeetstelsels
2 Computer PracticumUitwerken opdracht 1
Inleveren verslag voor 12 uur op 20.02
20.02Hoorcollege 3
pdf-hc3
ppt-hc3
Baandynamica
3 Werkcollege Regulier werkcollege 1; Hertentamen 2015
27.02Hoorcollege 4
pdf-hc4
ppt-hc4
Aardachtige planeten
4 Computer PracticumInleveren werkcollege 1 voor 12 uur op 27.02
Opdracht 2 
06.03Hoorcollege 5 
pdf-hc5
ppt-hc5
Reuzenplaneten
5 Computer
Practicum 
Uitwerken opdracht 2
Inleveren verslag voor 12 uur op 20.03
20.03 Hoorcollege 6
pdf-hc6
ppt-hc6
Kleine objecten in ons zonnestelsel6 Computer PracticumOpdracht 3
Py code PC3
RV203.dat
WASP203-lightcurve.dat
27.03Hoorcollege 7
pdf-hc7
ppt-hc7
Exoplaneten

7 Computer Practicum Uitwerken opdracht 3
Inleveren verslag voor 12 uur op 10.04
03.04Hoorcollege 8
pdf-hc8
ppt-hc8
Exoplaneten (vervolg)
8 Werkcollege Regulier werkcollege;
Tentamen 2015
17.04

9 WerkcollegeInleveren werkcollege 2 voor 12 uur op 17.04
15.05
Vragenuurtje
10.00-10.45
in HL214
Verder inloop uur op 16.05 en 18.05 van 13.00-14.00. Zie ook rongestuurde mail
24.0514.00-17.00Tentamen
Oefententamen 1
Oplossingen
Oefententamen 2
Oplossingen

23.06

14.00-17.00Hertentamen
Oefententamen 3
Oplossingen
Oefententamen 4
Oplossingen
Tijdens het eerste hoorcollege vindt de inschrijving plaats voor het werkcollege. Dit bepaalt ook in welke groep je komt te zitten (computerzaal HL3 of HL4).  

Op het werkcolleges komen opgaven aanbod die met behulp van python scripts op de computer worden uitgewerkt. Een introductie in het gebruik van python maakt onderdeel uit van het werkcolleges. Er zijn drie opdrachten die elk in twee opeenvolgende werkcolleges worden behandeld en uitgevoerd. Na elk tweede werkcollege dient een kort verslag te worden ingeleverd bij de werkcollege-assistenten (zie  schema). Daarnaast zijn er twee reguliere werkcolleges. Ook de uitwerkingen van deze werkcolleges kunen worden ingeleverd. De drie verslagen plus  uitwerkingen van de werkcolleges bepalen voor 20% het eindcijfer in dit vak. Elk verslag wordt beloond met een cijfer (0 - 0.5); maximaal kunnen dus 2 punten worden gescoord. Het tentamen bepaalt 80% van het eindcijfer (de maximale score hier is 8 punten).

Literatuur: Handouts van de colleges. Verdere literatuur (interessant maar niet verplicht): J. Lissauer & I. de Pater, 'Fundamental Planetary Science: Physics, Chemistry, and Habitability', Cambridge University Press (2013), ISBN 978-0-521-61855-7.


 
 
Back to content | Back to main menu