Het Levend Heelal

editie 2007

Redactie: Vincent Icke, Nora Goosen & Jan Kijne


De wetenschappen vormen een groot continent, en geen verzameling losse eilandjes. Latere studiejaren leiden uiteraard tot specialisatie, maar in het begin is het goed te laten zien dat alle wetenschapsgebieden met elkaar samenhangen. Daarom geven wij deze reeks colleges, waarin wij tonen wat de wetenschappelijke context is van het leven op Aarde en (misschien? waarschijnlijk?) in het Heelal. Alle onderdelen van de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen spelen daarbij een rol. Centraal thema is het begrijpen van de omstandigheden waaronder leven in het Heelal kan ontstaan en zich kan aanpassen aan de plaatselijke (astro)fysisch-chemische toestand. Het college is bedoeld voor alle propedeuse-studenten uit de bèta-faculteit. Het doel is de integratie van de exacte wetenschappen, het bevorderen van hun samenhang, en verbreding van de vakken. Het middel is de presentatie van een aantal fascinerende onopgeloste problemen uit de verschillende vakgebieden, aan de hand van het thema: leven op Aarde in de ruimste zin. Daarvan uitgaande wordt de mogelijkheid van leven elders in het Heelal ter discussie gesteld.


De Sitterzaal (J.H. Oort Gebouw), 's maandags 15:45-17:30


Inschrijfformulier


Schriftelijk tentamen

maandag 25 juni 2007, 14:00-17:00

Huygens Laboratorium 226-214-207


Voor het lezen van PDF bestanden kunt u gebruik maken van de gratis Adobe Reader.


Veranderingen ten opzichte van de edities 2005 en 2006

De ervaringen met het college in 2005 en 2006 hebben geleid tot enkele veranderingen in de opzet en uitvoering van het college. Om een bèta-breed college op voldoende niveau te geven, is het onvermijdelijk dat er zes à zeven docenten optreden. Helaas komt dit de eenheid van het college niet ten goede. Daarom hebben wij besloten dat deze nieuwe reeks door minder docenten zal worden gegeven, hetgeen echter inhoudt dat dit waarschijnlijk de laatste maal is dat het college in deze vorm wordt aangeboden.


Voorlopige inhoudsopgave

05 februari 2006: 1. Inleiding (Vincent Icke)  Er zijn MP3 geluidsopnamen van dit college beschikbaar: het eerste en het tweede collegeuur (17 en 18 MB). De geluidskwaliteit is slecht: mijn computer moest in het midden van de zaal staan omdat de projector stuk was! De gebruikte illustraties staan in deze map, voor zover niet met copyright belast.

12 februari: 2. Stervorming en sterevolutie (Frank Israel; zie ook het dictaat)

19 februari: 3. Klassieke, statistische en quantummechanica (Vincent Icke) Klik hier voor de formules en klik hier voor een transcript van de tekst van het vorige jaar. Er zijn MP3 geluidsopnamen van dit college beschikbaar: het eerste en het tweede collegeuur (19 en 22 MB). De gebruikte illustraties staan in deze map, voor zover niet met copyright belast.

26 februari: 4. Planeten, exoplaneten, en bewoonbare zones (Frank Israel; zie ook de aantekeningen)

05 maart: 5. Systemen van veel deeltjes en quanta (Vincent Icke) Er zijn MP3 geluidsopnamen van dit college beschikbaar: het eerste en het tweede collegeuur (23 en 18 MB). De gebruikte illustraties staan in deze map, voor zover niet met copyright belast. Er is ook een samenvatting van de formules.

12 maart: 6. Exoplaneten (Ignas Snellen)

19 maart: 7. Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI) (Frank Israel)

26 maart: 8. Biochemie van leven ( Nora Goosen; zie ook het dictaat)

02 april: Geen college (herhalingstentamendag)

09 april: Geen college (pasen)

16 april: 9. Het eerste leven (Jan Kijne; zie ook de presentatie)

23 april: 10. Evolutie en selectie; verwantschappen (Jan Kijne; zie ook de presentatie)

30 april: Geen college (koninginnedag)

07 mei: Geen college (meivakantie)

14 mei: 12. Geen college (confict met Astronomenconferentie

21 mei: 13. Kansen en combinaties; Afsluiting en samenvatting (Vincent Icke) Er zijn MP3 geluidsopnamen van dit college beschikbaar: het eerste en het tweede collegeuur (25 en 12 MB). Er zijn drie stukken met aantekeningen: van prof. Van de Geer, van dr. Ritzerveld en van prof. Icke.


Laatst gewijzigd op 30-05-07

Terug naar de Hoofdbladzijde van het college