editie 2007

Een keuzecollege voor de hele bèta-faculteit

verzorgd door diverse docenten wiskunde & natuurwetenschappen

onder redactie van Vincent Icke, Nora Goosen & Jan KijneSchriftelijk tentamen:

maandag 25 juni, 14:00-17:00, Huygens Lab zaal 226


Het schriftelijk tentamen "Levend Heelal" zal worden afgenomen op maandag 25 juni van 14:00 - 17:00 in het Huygens Laboratorium, zaal 226.

De tentamenstof is datgene wat de docenten op college hebben behandeld. Het tentamen zal bestaan uit een klein aantal essay-achtige vragen betreffende de hoofdpunten die door de docenten aan de orde zijn gesteld.

Alle vragen hebben als achterliggend thema de kernvraag van het college: welke omstandigheden (natuurkundig, biologisch, chemisch, sterrenkundig, enz.) die wij op Aarde aantreffen zijn universeel, en hoe kunnen wij op grond daarvan schatten wat de waarschijnlijkheid is dat er elders in het Heelal leven voorkomt?

Naar het tentamen mag u meenemen: [1] Door u zelf met de hand geschreven aantekeningen (geen computer-uitdraai, fotokopieën o.i.d); [2] een uitdraai van het materiaal dat door de docenten op de webstek is gezet. Een rekenmachine zal niet nodig zijn.


Het college is bedoeld voor alle propedeuse-studenten uit de bèta-faculteit. Het doel is de integratie van de exacte wetenschappen, het bevorderen van de samenhang ervan, en verbreding van de vakken. Het middel is de presentatie van een aantal fascinerende onopgeloste problemen uit de verschillende vakgebieden, aan de hand van een enkel thema: leven buiten de Aarde in de ruimste zin. We beschrijven onze kennis over de evolutie van  het Heelal, sterren en planeten in samenhang met de evolutie van leven op Aarde. Daarvan uitgaande wordt de mogelijkheid van leven elders in het Heelal ter discussie gesteld.

Docenten

werkvorm: hoorcollege, 2 uur per week, plus incidentele huiswerkopgaven
tentamen:  schriftelijk (dus geen essays, i.t.t. het vermelde in de studiegids!)
voorkennis: gezien de breedte van de doelgroep zal zoveel mogelijk uitgegaan worden van voorkennis op VWO niveau.
literatuur: I. Gilmour & M.A. Sephton, Astrobiology, Cambridge Univ. Press, 2004
K.W. Plaxco & M. Gross, Astrobiology, Johns Hopkins Univ. Press, 2006
plaats en tijd: J.H. Oort Gebouw, De Sitterzaal, 's maandags 15:45 tot 17:30 uur.
studiepunten: 4 ECTS
 
InhoudsopgaveInschrijfformulier

Terug naar de hoofdbladzijde


Laatst gewijzigd op 26-02-07