Universiteit Leiden | Bij ons leer je de wereld kennen. Universiteit Leiden | Bij ons leer je de wereld kennen.

Leer Ewine van Dishoeck kennen en ontdek onze oorsprong in de ruimte

Is de aarde de enige planeet in het heelal waar leven is ontstaan of zouden er ook andere kunnen zijn? Om die eeuwenoude vraag te kunnen beantwoorden, moeten we eerst weten welke moleculen er in de ruimte aanwezig zijn en hoe die met elkaar reageren.

Lees hier meer over Ewine van Dishoecks onderzoek naar bouwstenen voor leven in de ruimte, over verwant onderzoek en onderwijs aan de Universiteit Leiden en de impact die dat heeft.

Bij ons leer je de wereld kennen

Onderzoek: moleculen tussen de sterren

Is de aarde de enige planeet in het heelal waar leven is ontstaan of zouden er ook andere kunnen zijn? Hoe zijn sterren en planeten ontstaan? Om die eeuwenoude vragen te kunnen beantwoorden, moeten we eerst weten welke moleculen er in de ruimte aanwezig zijn en hoe die met elkaar reageren. Ewine van Dishoeck, begonnen als scheikundestudent en nu hoogleraar moleculaire astrofysica, doet onderzoek naar deze moleculen in dit exotische lab tussen de sterren. Ze is wereldberoemd geworden met haar pionierswerk. Momenteel is de speurtocht naar water en de waterkringloop in de ruimte haar passie. Die zal antwoord geven op vragen als: waar komt het water in onze rivieren vandaan? En: kan er leven zijn op andere planeten?

Hoe ontstaan sterren? Bekijk video

Ewine van Dishoeck stond en staat aan de wieg van de meest krachtige telescopen ter wereld. Ze doet onderzoek naar ijskoude, ijle gaswolken tussen de sterren die zich in de buurt van ons eigen zonnestelsel bevinden. Onder meer in de Orionnevel - zo vaak prachtig in beeld gebracht met de Hubble telescoop. In die wolken bevinden zich allerlei moleculen die op zichzelf al interessant zijn: door de bijzondere omstandigheden in de ruimte komen daar moleculen voor die op aarde niet of nauwelijks voorkomen. Maar in veel van die gaswolken gebeurt nog iets fascinerends: er worden nieuwe sterren en planeten geboren. Van Dishoeck bekijkt het vormingsproces van die hemellichamen en onderzoekt welke moleculen uit de wolken uiteindelijk op zo’n nieuwe planeet zouden kunnen terechtkomen.

Van Dishoeck won vele prijzen en onderscheidingen - waaronder de Spinozapremie, de belangrijkste wetenschappelijke prijs van Nederland - en sleepte tal van onderzoekssubsidies binnen.  De Universiteit Leiden heeft met de Leidse Sterrewacht, haar werkterrein, een van ‘s werelds meest vermaarde sterrenkundige instituten in huis. Naast Van Dishoeck, ontvingen ook haar collega’s, de Leidse sterrenkundigen Marijn Franx en Xander Tielens de Spinozapremie. Een unicum in Nederland, drie van die prijzen binnen één instituut. Van Dishoeck is ook bekend door haar bijdragen aan de bouw van verschillende telescopen. Dit zijn vrijwel altijd internationale samenwerkingsprojecten waar Van Dishoeck fungeert als bruggenbouwer. Ze brengt mensen, middelen en organisaties bij elkaar.

Ewine van Dishoeck ontving ook een ERC Advanced Grant, de grootste Europese onderzoekssubsidie die een persoon kan krijgen. In 2012 werd ze door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) benoemd tot Akademiehoogleraar waardoor ze vijf jaar lang onderzoek naar eigen inzicht mag verrichten. Op haar vakgebied is ze de meest geciteerde wetenschapper ter wereld.
Maar bovenal is ze een gedreven onderzoeker, die zich blijft verwonderen over de mysteries van het heelal. “Als je door de telescoop kijkt, en je ziet signalen van moleculen van lichtjaren ver komen, en je weet dat je naar de vorming van een planeet kijkt, dan is dat heel spannend. Vaak denk ik daar ook aan als ik met m’n blote oog naar de sterren kijk. Ik zie dan het proces achter de hemel.”

Vier onderzoekslijnen: van ijle gaswolk naar planeet

Geboorte van sterren en planeten

Welke moleculen bevinden zich in de ruimte waar nieuwe sterren en planeten ontstaan? En hoe worden die hemellichamen dan precies gevormd? Ewine van Dishoeck kijkt hiernaar met behulp van de meest krachtige telescopen ter wereld, die onder meer in hooggebergtes van Chili en Hawaii staan. Deze telescopen kunnen straling van moleculen in gaswolken opvangen. Van Dishoeck en haar collega’s kunnen uit deze ‘vingerafdrukken’ afleiden welke moleculen aanwezig zijn in die gaswolken en hoe groot de kans is dat zich daar een ster of planeet aan het vormen is.

Meer over Geboorte van sterren en planeten

De zoektocht naar water

14 mei 2009 is een datum die Ewine van Dishoeck nooit meer zal vergeten. Op die dag werd de Herschel satelliet gelanceerd, met de opdracht: vind water! Decennialang was ze betrokken geweest bij de voorbereidingen en opeens ging het heel snel. In 2010 vond Herschel inderdaad een overvloed aan water in de ruimte.

Meer over De zoektocht naar water

Het ruimtelaboratorium

Een exotisch laboratorium, zo noemt Ewine van Dishoeck ‘haar’ ruimte. Want in ijle gaswolken in het heelal zijn moleculen aanwezig die op aarde niet voorkomen en ook nooit in het dagelijks leven kunnen voorkomen. En van voor ons alledaagse moleculen zoals water, is het juist de vraag hoe die in de ijle ruimte hebben kunnen ontstaan: hoe kunnen waterstofdeeltjes en zuurstofdeeltjes elkaar ooit vinden in die leegte?

Meer over Het ruimtelaboratorium

Supertelescopen

Zonder state of the art telescopen, is het voor sterrenkundigen onmogelijk om verder onderzoek te verrichten. Dat geldt ook voor Ewine van Dishoeck en haar collega’s, als ze in ijle wolken de vorming van nieuwe zonnestelsels bestuderen. “Waar telescopen tien jaar geleden in staat waren om in de kern van een wolk te kijken, kan men nu nog met een factor tien tot honderd inzoomen. Ik vergelijk het bekijken van zo’n wolk wel eens met een luchtfoto van een stad. Eerst zagen we de stad als een grote vlek met een paar daken, nu kunnen we de marktkraampjes zien.”

Meer over Supertelescopen
‘Bestaat er ergens een broertje of zusje van onze aarde?’

Onderwijs: “Studenten ontwikkelen tot kritische systeemdenkers”

Ewine Van Dishoeck geeft natuurlijk ook college, en investeert veel tijd in het begeleiden van masterstudenten en promovendi. “Ik zie dat als integraal onderdeel van mijn werk als onderzoeker”, zegt ze. “Ik probeer hen te stimuleren door enthousiast te zijn over ons onderzoek, maar vooral door studenten te ontwikkelen tot kritische, onafhankelijke denkers. Het mooiste resultaat vind ik altijd als ik een student een opdracht A meegeef, en dat hij of zij na die opdracht dan zelf met onderzoeksvraag B weer terugkomt. Om dan samen onderzoeksvraag C te bedenken. Uiteindelijk drijven de promovendi dan mij, in plaats van andersom.”

Sterrenkundigen hoeven volgens Van Dishoeck niet bang te zijn dat ze alleen worden opgeleid voor  een heel specifiek vakgebied. Ze zijn uitstekend inzetbaar op allerlei plekken in de maatschappij. “Astronomen hebben altijd te maken met complexe situaties. Zij kunnen hun experimenten niet precies zelf opzetten, ze hebben altijd te maken met wat de ruimte hun biedt. Dat maakt hen uitstekende systeemdenkers, mensen die kunnen omgaan met verschillende complexe factoren. Zo kunnen ze heel goed nadenken over complexe vraagstukken als energie. Tel daarbij op dat je je opleiding volgt bij de Sterrewacht van de Universiteit Leiden, een plek waar al meer dan een eeuw de beste mensen bij elkaar worden gebracht. Leiden is wereldberoemd. Wetenschappers uit de hele wereld komen bij ons op bezoek.”

Profileer jezelf Bekijk video

Opleidingen op het gebied van bestudering van het heelal
Al eeuwen zijn wetenschappers bezig om de geheimen van de ruimte te ontrafelen, op zoek naar antwoorden over het ontstaan van de mensheid en onze plaats in het heelal. De Universiteit Leiden neemt binnen dit onderzoek een belangrijke plek in, en is wereldberoemd om haar onderzoekers en opleidingen op het gebied van sterrenkunde. Je hebt de mogelijkheid om het heelal te onderzoeken vanuit verschillende disciplines, zoals sterrenkunde, natuurkunde en chemie.

Molecular Science & Technology : In deze opleiding leer je de fundamentele, industriële en maatschappelijke facetten van de scheikunde kennen, waardoor je als chemicus fundamenteel onderzoek kunt verrichten.

Sterrenkunde : Deze opleiding biedt meer inzicht in een steeds sneller uitdijend heelal met planeten bij andere zonnen, het leven en de dood van sterren, massieve zwarte gaten en botsende sterrenstelsels.

Natuurkunde : Een ontdekkingstocht naar kennis over het materiaal waar alles uit bestaat. De moderne natuurkunde houdt zich bezig met een breed pakket van onderwerpen, variërend van de studie van levensprocessen, via de studie van quantumverschijnselen, tot de studie van het allerkleinste en het allergrootste.

Meer onderzoekers van het heelal

 • Prof.dr. Marijn Franx
 • Prof.dr. Harm Habing
 • Prof.dr. Marc van Hemert
 • Dr. Michiel Hogerheijde
 • Prof.dr. Vincent Icke
 • Prof.dr. Frank Israel
 • Prof.dr. Christoph Keller
 • Prof.dr. Geert-Jan Kroes
 • Prof.dr. Koenraad Kuijken
 • Prof.dr. Harold Linnartz
 • Prof.dr. George Miley
 • Prof.dr. Pablo Mendes de Leon
 • Prof.dr. Simon Portegies Zwart
 • Prof.dr. Huub Röttgering
 • Prof.dr. Joop Schaye
 • Prof.dr. Xander Tielens
 • Prof.dr. Tim de Zeeuw

Prof.dr. Marijn Franx Hoogleraar Extragalactische sterrenkunde

Bestudeert de vroegste sterrenstelsels en noemt zich archeoloog van de kosmos (Spinozapremie 2010).

Prof.dr. Harm Habing Hoogleraar Infrarood-sterrenkunde

Doet ruimteonderzoek dat te maken heeft met het koele heelal.

Prof.dr. Marc van Hemert Hoogleraar Theoretische Chemie

Gespecialiseerd in watermoleculen. Bijvoorbeeld hoe ze uiteenvallen onder invloed van lichtdeeltjes.

Dr. Michiel Hogerheijde Universitair hoofddocent

Bestudeert de vorming van sterren en van planetenstelsels rond sterren.

Prof.dr. Vincent Icke Hoogleraar Theoretische Sterrenkunde

Bestudeert de natuurkunde achter het heelal. Popularisator.

Prof.dr. Frank Israel Hoogleraar Nabije Sterrenstelsels

Bestudeert de ingewikkelde en bewogen geschiedenis van nabije sterrenstelsels.

Prof.dr. Walter Jaffe Hoogleraar Instrumentele Sterrenkunde

Ontwikkelt instrumenten om materie in de ruimte te meten. Schreef mee aan de Hubble-software.

Prof.dr. Christoph Keller Hoogleraar Experimentele Astrofysica

Bestudeert planeten buiten ons sterrenstelsel.

Prof.dr. Geert-Jan Kroes Hoogleraar Theoretische Chemie

Berekent chemische reacties op kwantumniveau, vooral als er waterstof in het spel is.

Prof.dr. Koenraad Kuijken Hoogleraar Galactische Sterrenkunde

Bracht als eerste de verdeling van donkere materie in kaart.

Prof.dr. Harold Linnartz Hoogleraar Infraroodastronomie

Bootst de barre omstandigheden na van de ruimte waar sterren en planeten ontstaan.

Prof.dr. George Miley Hoogleraar Sterrenkunde

Brengt met het project 'Universe Awareness' jonge kinderen op de wereld in aanraking met sterrenkunde.

Prof.dr. Pablo Mendes de Leon Hoogleraar Lucht- en ruimterecht

Bestudeert de juridische aspecten van de ruimtevaart.

Prof.dr. Simon Portegies Zwart Hoogleraar Numerieke Sterdynamica

Simuleert het gedrag van sterrenstelsels op de computer. Soms laat hij ze botsen.

Prof.dr. Huub Röttgering Hoogleraar Observationele Kosmologie

Bestudeert melkwegen met radiotelescopie. Wetenschappelijk directeur Sterrewacht.

Prof.dr. Joop Schaye Hoogleraar Vorming van Sterrenstelsels

Bestudeert de groei van het heelal met natuurkunde en computersimulaties.

Prof.dr. Xander Tielens Hoogleraar Fysica en Chemie van het Interstellaire Medium

Bestudeert grote organische moleculen in de ruimte (Spinozapremie 2012).

Prof.dr. Tim de Zeeuw Hoogleraar Theoretische Sterrenkunde

Momenteel algemeen directeur van ESO (European Southern Observatory).

Impact: invloed op de wereld

De wereld van...

In Leiden leer je de wereld kennen. Leidse onderzoekers hebben contact met collega’s over de hele wereld, vaak ook uit andere (aangrenzende) disciplines. Ook Ewine van Dishoeck werkt samen met gerenommeerde collega’s uit diverse landen. Op de wereldkaart hieronder staat een aantal mondiale contacten van Ewine van Dishoeck (zoom in om markeerpunten beter van elkaar te onderscheiden).

Internationale projecten Bekijk video