banner

Tijdens de hoorcolleges in de jaren 2014/2015 en 2015/2016 heeft de toenmalige docent, Ignas Snellen, filmopnames gemaakt. Deze zijn naar onderwerp in stukjes geknipt en op youtube gezet. Zo kunnen ook mensen die de opleiding niet volgen zien wat er zoal behandeld wordt. Dit is misschien interessant voor scholieren of geinteresseerden die graag een bepaald onderwerp uitgelegd zien worden. Let wel, de opnames zijn unplugged. Alle fratsen, gehakkel en vergissingen van de docent staan er ook op. De opname-kwaliteit is niet overal even goed. Hopelijk vind je het toch leuk.

Filmpjes over de Geschiedenis van de Sterrenkunde
1a: Hoe een oude griek de omtrek van de Aarde bepaalde
1b: Aristarchus en de afstand tot de maan
1c: Hoe men 2000 jaar geleden de afstand tot de zon opmat
1d: Galilei bewijst heliocentrisch wereldbeeld
1e: De wetten van Kepler
1f: Het belang van de komeet van Halley

Filmpjes over de Licht en energie
2a: Het Michelson en Morley experiment
2b: Het electromagnetisch spectrum
2c: De diffractie van licht
2d: Het Doppler effect en roodverschuiving
2e: Fotonen en energie
2f: Opbouw van het atoom en lijnstraling
2g: Absorptie- en emissielijnspectra
2h: Zwarte stralers en zwartlichaamstraling
2i: De stralingswetten
2j: Lichtkracht en flux
2j: De magnitudeschaal
2k: Absolute magnitude
2l: Waarom oppervlaktehelderheid niet verandert met afstand
2m: de aardse eenheid, parallax en de parsec

Filmpjes over de Telescopen
3a: de werking van de lenzentelescoop
3b: de spiegeltelescoop en beeldscherpte
3c: De CCD camera
3d: Hoe scherp ziet ons oog, en een telescoop?
3e: Waarom bouwen we telescopen op hoge bergen?
3f: Hoe je met adaptieve optiek de seeing kan overwinnen
3g: Very Long Baseline Interferometry - de scherpste blik op het heelal

Filmpjes over de Ons Zonnestelsel
4a: De Aarde als planeet
4b: Hoe oud is de Aarde?
4c: Hoe is de maan ontstaan?
4d: Getijdewerking en waarom we altijd dezelfde kant van de maan zien.
4e: Getijdewerking en waarom de dag steeds langer duurt
4f: Wat bepaald de temperatuur op Aarde?
4g: De planeet Mercurius
4h: Venus en het broeikaseffect
4i: Mars en de zoektocht naar vloeibaar water
4j: De planeet Jupiter
4k: Getijdewerking op de manen van Jupiter
4l: De inslag van een komeet op Jupiter
4m: De ringen van Saturnus
4n: De Saturnusmaan Titan
4o: Uranus en Neptunus
4p: Planetoiden en aardscheerders
4q: Dwergplaneet Pluto en de Kuipergordel
4r: Kometen en ESA's Rosetta mission

Filmpjes over de Exoplaneten
5a: Waarom zijn exoplaneten zo moeijlijk te zien?
5b: Exoplaneten en de radiele snelheidsmethode (Dopplermethode)
5c: Exoplaneten en astrometrie
5d: Exoplaneetovergangen
5d: Exoplaneten en direct imaging
5d: Exoplaneetatmosferen en de zoektocht naar buitenaards leven

Filmpjes over de Onze Zon
6a: De afstand, grootte, massa en leeftijd van onze Zon
6b: Hoe Christiaan Huygens de afstand tot de sterren bepaalde
6c: Wat als de zon uit kolen zou bestaan?
6d: E=MC2 en de energiebron van onze zon
6e: De opbouw van onze Zon
6f: Opaciteit en de energiehuishouding van onze Zon
6g: Convectie in onze zon
6h: Helioseismologie en de Zon
6i: De fotosfeer van de zon: randverzwakking en zonnevlekken
6i: Zonnevlekken, de zonecyclus en ons klimaat

Filmpjes over de Sterren en Sterevolutie
7a: De klassificatie van sterren
7b: Sterren en het Hertzsprung-Russel diagram
7c: De massa van sterren op de hoofdreeks
7d: de Proton-proton reactie en CNO cyclus in de zon
7e: Heliumverbranding en de triple-alfa reactie
7f: De evolutie van onze zon
7g: De evolutie van lichte sterren
7h: Bruine Dwergen
7i: De evolutie van zware sterren
7j: Cepheiden en andere variabele sterren
7k: het ontstaan van planetaire nevels
7l: Witte Dwergen
7m: De Chandrashekar limiet en Supernova explosies
7n: Supernova's als einde van zware sterren
7o: Pulsars
7p: Zwarte gaten

Filmpjes over de Onze Melkweg
8a: De Melkweg - een korte geschiedenis
8b: De structuur van de Melkweg
8c: De spriaalarmen van de Melkweg
8d: De schaalgrootte van de Melkweg
8e: Bolvormige Sterrenhopen
8f: Hoe schatten we de leeftijd van een sterrenhoop?
8g: Jonge open sterrenhopen
8h: Afstanden schatten met main-sequence fittin
8i: Populatie I, II en III sterren
8j: De Oort-constanten en de draaiing van de Melkweg
8k: De rotatiekromme van een melkwegstelsel
8l: De 21cm waterstoflijn en metingen aan de melkweg
8m: Het zwarte gat in het centrum van onze melkweg

Filmpjes over de Andere sterrenstelsels en AGN
9a: De Magelhaense wolken en andere satellietstelsels
9b: De Melkweg en de lokale groep
9c: Spiraalstelsels en de Tully-Fisher relatie
9d: Elliptische en botsende melkwegstelsels
9e: Clusters van Melkwegstelsels
9f: Aktieve Melkwegstelsels
9g: Super-luminal motion - sneller dan het licht?
9h: Quasars en de lichtkracht van AGN
9i: De opbouw van een aktief sterrenstelsel

Filmpjes over de Kosmologie
10a: Een beetje wetenschapsfilosofie in de kosmologie
10b: De wet van Hubble en de uitdijing van het heelal
10c: Bevinden we ons in het centrum van het heelal?
10d: Roodverschuiving en de schaalvergroting van het heelal
10e: Hoe evolueert het expanderende heelal?
10f: De Friedmann vergelijking, het expanderende heelal en de kritische dichtheid
10g: Het meten van massa met gravitatielenzen
10h: Het geheim van donkere materie
10i: De materie- en fotondichtheid van het expanderende heelal
10j: De geschiedenis van de oerknal
10k: De kosmische achtergrondstraling
10l: Problemen met de oerknal - donkere energie en kosmische inflatie
10m: Modern onderzoek en de grenzen van onze kennis