banner

Het college Inleiding Astrofysica wordt gegeven in het eerste jaar van de bacheloropleidingen Sterrenkunde en Natuurkunde aan de Universiteit Leiden. Het vormt de basis voor de studie Sterrenkunde en dient als inleiding op alle volgende sterrenkunde colleges. De belangrijkste onderwerpen in de moderne sterrenkunde worden tijdens dit college geïntroduceerd door Henk Hoekstra, met assistentie van Bas Zoutendijk, Silvan Toet, Aniek van Ogtrop, Christiaan Dik, Marieke Visscher, Amalia Villarrubia en Gerben Jolink.

Belangrijke informatie:

- Het is belangrijk dat je je registreert voor dit college op blackboard [4071ASTRO1920-FWN], zodat je ingedeeld kunt worden in één van de werkgroepen voor de werkcolleges.

- Hoorcolleges: Er zijn 11 hoorcolleges die plaats vinden op maandag van 15:15-17:00. De eerste acht hoorcolleges zijn in zaal 3 van het Gorlaeus, de laatste drie in zaal E0.04 in het Van Steenis gebouw.

- Werkcolleges: Er zijn 6 werkcolleges die plaats vinden van 16:15-18:00 op woensdagmiddag. De opgaves voor de werkcolleges zijn minimaal twee weken van te voren beschikbaar. Elk bevat één of meer inleveropgaves die voor aanvang van het desbetreffende werkcollege moet worden ingeleverd om in aanmerking te komen voor de huiswerkbonus (zie de informatie over de toesting). De zaalindeling is als volgt (groep 3-5 let op: de zaal is niet altijd hetzelfde):

  assistent zaal  
       
groep 1 Silvan Toet GORLB: DM 0.13  
groep 2 Aniek van Ogtrop GORLB: DM 1.15  
groep 3 Christiaan Dik GORLB: EM 1.09 30-10: DM 0.09PC
groep 4 Marieke Visscher GORLB: EM 1.09 30-10: DM 1.19
group 5 Gerben Jolink HL 207 02-10, 13-11: DM 1.19; 20-11: DM 0.09PC
groep 6 Amalia Villarrubia GORLB: DM 1.09  

- Toetsing: De basis voor het eindcijfer is het tentamencijfer, dat uit twee delen is opgebouwd: een schriftelijk deeltentamen (30%) over de eerste 4 of 5 hoorcolleges en bijbehorende werkcolleges, en een schriftelijk eindtentamen (70%). Als je het tentamen hebt gehaald, kun je het eindcijfer verhogen als het gemiddelde cijfer van de huiswerkopdrachten hoger is dan het tentamencijfer. In dat geval telt het tentamencijfer voor 85% en het huiswerk voor 15%. Dit geldt niet voor het hertentamen: dit is een schriftelijk tentamen over alle stof, voor 100% van je eindcijfer (hiermee herkans je deeltetamen en eindtentamen in 1 keer).

- Literatuur: Het boek dat we voor dit college gebruiken is "Foundations of Astrophysics" van Ryden & Peterson (Pearson), maar een mogelijk alternatief is "Astronomy: a physical perspective" van Marc Kutner (Cambridge University Press).

 

 

Data

Locatie

Onderwerpen

secties in boek  
  9 september GORL 3 Hoorcollege I: inleiding, geschiedenis (presentatie) hoofdstuk 2  
  16 september GORL 3 Hoorcollege II: afstanden, zwaartekracht (presentatie) 2.5;3.1;4.2;19.3  
  23 september GORL 3 Hoorcollege III: zwaartekracht, magnitude (presentatie) 3.2, 18.3; 23.3; 13.2-13.3  
  30 september GORL 3 Hoorcollege IV: detectie van licht; zwartlichaamstraler (presentatie) 5,6  
  2 oktober   Werkcollege I (opgaven;antwoorden)    
  7 oktober GORL 3 Hoorcollege V: interactie licht en materie; de Zon (presentatie) 5,7  
  9 oktober   Werkcollege II (opgaven;antwoorden)    
  14 oktober GORL 3 Hoorcollege VI: zonnestelsel in perspectief (presentatie) 8-11  
  28 oktober GORL 3 Hoorcollege VII: exoplaneten; sterren (presentatie) 12-14  
  30 oktober   Werkcollege III (opgaven;antwoorden)    
  4 november GORL 3 Hoorcollege VIII: sterren (presentatie) 15  
  11 november VS:E004 Hoorcollege IX: sterevolutie (presentatie) 17 & 18  
  13 november   Werkcollege IV (opgaven; antwoorden)    
  18 november VS:E004 Hoorcollege X: de Melkweg en andere sterrenstelsels (presentatie) 19-21  
  20 november   Werkcollege V (opgaven; antwoorden)    
  25 november VS:E004 Hoorcollege XI: kosmologie (presentatie) 22 & 23  
  27 november   Werkcollege VI (opgaven; antwoorden)    
  2 december (14:15-16:00) HL211/4 vragenuurtje    
     

 

   
  22 oktober (9:00-11:00) USC Deeltentamen (cijfers staan op blackboard)    
  23 december (10:00-13:00)   Eindtentamen    
  24 januari (14:00-17:00)   Hertentamen    
           
   

Net als het tentamen van 2017 (antwoorden) en het tentamen van 2018 (antwoorden) zal het tentamen deels bestaan uit een aantal kennisvragen. Een aantal zal ook op het deeltentamen gevraagd worden. Het document met de deze kennisvragen bevat ook beschrijvingen van vergelijkingen die je moet kunnen toepassen. De formules worden bij het (deel)tentamen gegeven, maar zonder enige vorm van uitleg. In het document zijn de formules zelf echter weggelaten: je moet ze zelf opzoeken.

 
           
           
           
           
     
Als je het tentamen wilt inzien, dan kan dat op 13 januari van 9:00-11:00 (Oortgebouw, kamer 457). Vergeet je niet in te schrijven voor het hertentamen, mocht je daar aan deel willen nemen.