Sterrenkunde Practicum 2

 Begeleiding: Voor hulp bij het uitvoeren van de opdrachten zijn er twee assistent beschikbaar. Richt je met je vragen altijd in de eerste plaats tot een van de assistenten.


Verslagen: Verslagen dienen uiterlijk op de in het rooster aangegeven datum per email te zijn ingeleverd bij de docent. Toegestane vormen zijn Microsoft Word en pdf, met een voorkeur voor de laatste. Alle andere vormen zullen worden afgekeurd en naar de auteur worden teruggestuurd. Verslagen dienen op zich zelf staande stukken werk te vormen, d.w.z. ze moeten te volgen zijn zonder de schriftelijke practicum-instructie. Alle vragen die in de schriftelijke instructie gesteld worden dienen echter duidelijk aan bod te komen. Er is geen harde vereiste aan de lengte van verslagen, maar een te lang verslag is net zo "erg" als een te kort verslag. In het algemeen zal een goed verslag altijd korter zijn dan 15 pagina's A4. Verslagen mogen in het Engels worden geschreven. Een overzicht van de belangrijkste aspecten van een goed verslag vind je hier.


Beoordeling: De verslagen zullen in eerste instantie door de assistent worden nagekeken op feitelijke onjuistheden, analyse van het probleem, duidelijkheid van presentatie en compleetheid. Daarna worden ze door de docent beoordeeld en van een cijfer voorzien. Het eindcijfer van het Sterrenkunde Practicum 2 zal bestaan uit het gemiddelde van de 3 cijfers van de drie verschillende onderdelen. Hierbij is maximaal een 5 toegestaan voor de eerste twee onderdelen (dus niet voor de waarneemproef), mits het gemiddelde (zonder afronding) wel minstens een 6 is.


Organisatie:


Docent: Henk Hoekstra

Oortgebouw, kamer 457

email: hoekstra@strw.leidenuniv.nl

tel: 071-5275594


Assistenten:


Gilles Otten

Oortgebouw, kamer 564

email: otten@strw.leidenuniv.nl

tel: 071-5278464


Emanuele di Gloria

Oortgebouw 563

email: digloria@strw.leidenuniv.nl

tel: 071-5277531

Algemene Informatie:


Vereiste voorkennis: Inleiding Astrofysica & Praktische Sterrenkunde

Zwaarte: 5 EC


Het Sterrenkunde Practicum 2 omvat een drietal onderdelen, waarvan het belangrijkste bestaat uit het definiëren, uitvoeren en verwerken van waarnemingen met de 2.5m Isaac Newton Telescope (INT) op La Palma (een van de Canarische Eilanden). Ieder onderdeel wordt in een van de colleges geïntroduceerd, waarna het eigenlijke werk plaats vindt aan de hand van schriftelijk materiaal, en onder begeleiding van de college-assistenten. Tijdens alle onderdelen zal veelvuldig gebruik gemaakt worden van de programmeertaal python, en aan het begin van het practicum zal een inleiding in het gebruik van python worden gegeven. Van de eerste twee onderdelen moet een schriftelijk verslag worden ingeleverd (net als bij Praktische Sterrenkunde).


Ter voorbereiding van de waarnemingen zullen ook de voorgestelde waarnemingen besproken worden. De resultaten van de waarneemreis (het derde onderdeel) worden in de vorm van een poster gepresenteerd.  Voor de verslagen en posters geldt een uiterste inleverdatum, waaraan de hand zal worden gehouden. Indien een verslag te laat dreigt te worden ingeleverd, laat dit dan (samen met de reden voor de vertraging) voor de deadline per email aan de docent weten. Nadat de verslagen zijn nagekeken wordt ieder onderdeel (en eventueel aspecten van de verslagen) nabesproken op de eerstvolgende sessie.


Doelen: Het Sterrenkunde Practicum 2 heeft een aantal doelen die je verder voorbereiden op (observationeel) onderzoek. De voornaamste doelen zijn:


  1. voorbereiden, uitvoeren en uitwerken van waarnemingen met een professionele telescoop

  2. foutenanalyse toepassen in de praktijk

  3. het fitten van data (bijvoorbeeld de χ2-fit)


Samenwerking: Samenwerking is een belangrijk deel van wetenschappelijk onderzoek, en overleg met medestudenten is dus nuttig en goed. Het is toegestaan een probleem of onderdelen daarvan in samenwerking op te lossen. De waarnemingen met de Isaac Newton Telescope zullen worden uitgevoerd in groepjes, en hiervan hoeft per groepje maar 1 verslag (of poster) te worden ingeleverd. Van de overige onderdelen dient iedere student echter zijn/haar eigen verslag te schrijven, dat onmiskenbaar zijn/haar eigen werk moet zijn. Verslagen die te veel op elkaar lijken zullen worden afgekeurd!


Computergebruik: Bij de verwerking van de resultaten van de waarneemproef is het gebruik van enkele astronomische softwarepakketten (zoals SExtractor en ds9) vereist. Deze pakketten, die intensief gebruikt zullen worden, zijn alleen beschikbaar op de Linux-cluster van de Sterrewacht. Deelnemers aan het Sterrenkunde Practicum 2 krijgen daarom een account op deze cluster, en een korte stoomcursus Linux en softwaregebruik, gegeven door Erik Deul. Dit zal plaatsvinden in een speciale introductiesessie. Deze sessie levert belangrijke en noodzakelijke voorkennis voor de verdere uitwerking van alle onderdelen! Voor het vereiste programmeerwerk zal python worden gebruikt.